Η εταιρεία ΚΑΠΑΜΙ ΕΠΕ ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2014 και έχει την έδρα της στο Κορωπί Αττικής. Απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων με εντελώς διαφορετικό background και πάνω από 4 δεκαετίες συνδυασμένη εμπειρία στον ευρύτερο εμπορικό χώρο και την βιομηχανία τροφίμων.

Αντικείμενο μας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων διατροφής, που θα καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. Όλα τα προϊόντα που εμπορευόμαστε είναι υψηλής διατροφικής αξίας και παράγονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.